De mensen die op onze werkdagen komen meehelpen worden door de Provincie Vlaams-Brabant erkend als een vrijwilligersvereniging onder de naam: 'Vrienden van de oude zandgroeve'.

Dat heeft als grote voordeel dat al onze medewerkers (ouder dan 16 jaar) gedekt worden door een gratis ongevallenverzekering van Belfius. Per jaar hebben we zo recht op 100 man/vrouw-dagen. Voor één werkdag hebben we er meestal een tiental nodig (omdat de voor- en namiddagploegen vaak wisselen). Om administratief in orde te zijn, moeten de aantallen van de vrijwilligers enkele dagen op voorhand worden doorgegeven, maar dat is slechts een minieme last ...

Een belangrijk punt is dat medewerkers jonger dan 16 jaar geen vrijwilliger kunnen zijn. Omdat we kinderen niet willen uitsluiten, stellen we dat ze welkom zijn maar dan onder toezicht en volledige verantwoordelijkheid van hun ouders.

Alle info over deze verzekering kan je vinden op http://www.vlaamsbrabant.be/welzijn-gezondheid/vrijwilligers/vrijwilligersverzekering/index.jsp